NetBook Shop

Könyv alkategória

A könyvek értéket közvetítenek!

A kategória termékei 1-9-ig, összesen 9 db.

Ben Mezrich - Véletlenül milliárdos
Mark Zuckerberg kis kollégiumi kísérletébõl az Internet egyik legnagyobb befolyású vállalkozása lett; és bár nem tudni, hogy tulajdonképpen mennyit is ér ma Mark Zuckerberg, az kétségtelen, hogy õ a földgolyó egyik leggazdagabb huszönöt éves fiatalembere - és sokan úgy emlegetik, mint minden idõk legfiatalabb self-made milliárdosát. A könyv a Facebook közösségi oldal születésének igaz, és krimiszerûen pörgõ története. Betekintést nyújt a Szilicium-völgy számítgépguruinak mindennapi életébe. Élethûen, és egy bennfenntes hiteles elõadásában kalauzol a Harvard folyosóin, kollégiumi szobáiban és elõadótermeiben. A Véletlenül milliárdos tucatnyi interjú, több száz forrásmunka és ezernél is több oldalnyi dokumentum - többek között bírósági jegyzõkönyvek - alapján megírt, drámai sodrású történet.

Régi ára: 2 990 Ft (Megtakarítás 790 Ft!) Ár: 2 200 Ft

darabszám:
Claviculae Salomonis - Salamon Kulcsai
A szellemek, melyeket a Salamon Kulcsai segítségével akarunk megidézni és még ha csak látszatra is, de uralkodni akarunk felettük, a varázsló és a pokol lakói számára teljesen lényegtelenné válnak. A modern mágusok közül valószínûleg sokan a felszín alá látnak, és azonosítani szeretnék a rituáléban Istent, miként magukat is nagyobb erõvel ruháznák fel, és a démonokat, vagy ahogy a Salamon Kulcsai nevezi õket, a "Sötétség állatai"-t erõvel akarják távol tartani a varázslástól, hogy a pokol mélységes bugyraiban maradjanak." Richard Cavendish

Régi ára: 2 500 Ft (Megtakarítás 700 Ft!) Ár: 1 800 Ft

darabszám:
James Redfield - A Tizenkettedik Felismerés
A Mennyei sorozatból már jól ismert névtelen fõszereplõ és barátja, Wil kezébe jut egy õsi kézirat részlete, amely a spiritualitás titkos, újszerû megközelítésérõl szól. Hõseink csakhamar hatalmas politikai erõkkel és vallási fanatikusokkal találják szemben magukat, akik igyekeznek a spirituális...

Régi ára: 2 999 Ft (Megtakarítás 999 Ft!) Ár: 2 000 Ft

darabszám:
Kristály-, kõ- és fémmágia enciklopédia
A kristályok különféle spirituális és mágikus célokra használhatók, de a modern tudomány számára is nagyon fontosak, hiszen a híradástechnikától egészen a karóráig mindenütt felhasználják õket. Kiváló energiaalkotók és -vezetõk, erejüket leginkább gyógyításra és pszichikai "földelésre" használják. A bennük rejlõ képességek titkát ritka és rendkívüli könyvekben rejtették el. Scott Cunningham feltárja ezeket a titkokat, valamint személyes kutatási eredményeit is annak érdekében, hogy az olvasó kezébe vehesse a kristályok, drágakövek és fémek mágikus tulajdonságaival foglalkozó, mind-ezidáig legteljesebb gyûjteményt.

Régi ára: 2 990 Ft (Megtakarítás 790 Ft!) Ár: 2 200 Ft

darabszám:
Lee Carroll - Ne gondolkozz Ăşgy, mint egy ember!
Az élet és a teremtés iskoláját járva az elmúlt ötven évben az emberiség egy folyamatosan bõvülõ csoportja, olyan lélek-munkát végzett, ami megváltoztatta a próféták és látnokok által korunkra vetített drámai jövõt. Ezért keringenek ide-oda az éppen aktuális világvége dátumok. Idõt nyertünk, s továbbra is lehetõségünk van a harmónia, a szépség és a szeretet medrébe terelni a jövõt. A régiek szerint - folytatja tanítását Kryon - az alázatosaké lesz a Föld. De mi ennek a szónak a valódi jelentése? Alázatos az az ember, aki nem emel gátat a szeretetnek. A szeretet megvalósítása alapján értékeli az embereket s nem a vagyon, hírnév, vagy rang után. Vele összehasonlítva a világ összes vakmerõ harcosa, ravasz politikusa és üzletembere törékeny jelenség csupán. Néhány kiegyensúlyozott szellemi ember ereje népeket emelhet föl, s képes akár az egész szenvedõ bolygó sorsának átformálására. Van mód arra, hogy mi is ezek közé az emberek közé tartozzunk. Ez a kötet a fejlõdés gyakorlati útjáról szól.

Régi ára: 1 890 Ft (Megtakarítás 690 Ft!) Ár: 1 200 Ft

darabszám:
Lee Carroll - Parabolák
A parabolák morális igazságokat, tanításokat közvetítõ történetek, példabeszédek. Kryon egyes paraboláit a sorozat más köteteiben már részben, vagy teljes egészében tanulmányozhattuk. Ebben a könyvben húsz megkapó történetet találunk egy csokorba fûzve. Emberi sorsok, élethelyzetek és döntések széles spektrumát ismerhetjük meg belõlük, lenyûgözõ rálátást kapva a személyes sorsból adódó feladatok felvállalását segítõ és gátló körülményekre. Kryon a következõ szavakkal szólít meg bennünket: "Gondolkodtatok valaha is afelõl, vajon mi a küldetésetek, miért éppen olyan háttérrel rendelkeztek, amilyennel? Mi köze lehet neveltetéseteknek, képzéseteknek küldetésetekhez.? Ha kemény falakba ütköztök, s nem értitek miért, alighanem itt lenne az ideje felülvizsgálni, mi végre rendelkeztek olyan felfogással, ami számotokra megadatott. Vállaljatok teljes felelõsséget azokért a körülményekért, melyek között a jelen pillanatban éltek, mert küldetésetek kapuja csak ezt követõen tárulhat fel elõttetek. S habár néhány próbálkozásotok balul sikerülhet, keressétek továbbra is azokat a kapukat, melyek nyitva állnak elõttetek."

Régi ára: 2 490 Ft (Megtakarítás 990 Ft!) Ár: 1 500 Ft

darabszám:
Lee Carroll - Új gondviselés
Feltûnõ jelenség, hogy a különbözõ felekezetek és egyházak papjait világszerte a mennyországról, a pokolról, a gonoszról, a bûnrõl, a reinkarnációról és a meditációról kérdezgetik a hívek. Vajon miért pont most? Mert a Föld energetikája s ezzel szellemi töltése megváltozott, és ezt már milliók kezdik érezni. Egyfajta ébredés vette kezdetét. Milyen spirituális értelme lehetne annak, ha Isten Szelleme több mint ezer év óta nem kommunikálna velünk? Hogyan is hihetnénk, hogy Isten elvonult egy függöny mögé, hogy azóta se jöjjön elõ? Nem adhat semmi új információt nekünk? Nem küldhet üzeneteket az angyalokon vagy a prófétákon keresztül? Sokan mégis úgy gondolják, hogy valami különös oknál fogva (melynek mibenlétét csak a legmagasabb vallási vezetõk ismerhetik), Isten megszûnt beszélni hozzánk, így hát számunkra nem maradt más, mint hogy régi szent iratokban kutassuk a válaszokat a ma kérdéseire, vagy papokhoz forduljunk magyarázatokért.

Régi ára: 2 490 Ft (Megtakarítás 990 Ft!) Ár: 1 500 Ft

darabszám:
Solara : 11:11 - A bennünk rejlõ csillagkapu
Solara elsõ könyvébõl megtudhattuk, hogy mindnyájan csillagszülöttek vagyunk. Földi megtestesülésüket vállalva járulunk hozzá az anyag átváltozásához annak érdekében, hogy Földünket és az emberiséget vadonatúj evolúciós útra tereljük. A folyamat már elkezdõdött. Ezúton bejelentjük, hogy 1992. január 11-én, 11 óra 11 perckor megnyílt egy kapu.
A 11:11 egy sejtjeinkben õrzött csillagkapu. Jóval azelõtt, hogy legelõször alászáltunk az anyagba, beleégett idegrostjainkba, szöveteinkbe és DNS-fonalainkba, hogy elõkészítsen minket földi megtestesülésünkre. Aktiválódása azt jelzi, hogy összekapcsolódott két evolúciós spirál; az, amelyen már bolygónk fogantatása óta vándorlunk, s egy másik, amely most lehetõséget ad arra, hogy átlépjünk a tudat új spiráljába. Ez 2011. november 11-ig lehetséges, amikor is a két evolúciós út végleg elválik egymástól.

Régi ára: 2 790 Ft (Megtakarítás 990 Ft!) Ár: 1 800 Ft

darabszám:
Sri Raam Kaa- Kira Raa : 2012-van választásod!
A 2012-es év gyorsan közeleg és ezzel együtt jár a tudatban történõ kvantumugrás lehetõsége is. Mi történik a kapcsolatainkkal az energetikai újrahangolódás univerzális áramlatában? Valóban elengedték az összes eddigi karmánkat? Honnan tudhatjuk, hogy a megfelelõ ösvényt választottuk? A titkok ideje lejárt. Élvezd a könyvön keresztül megnyilvánuló arkangyali kommunikáció közvetlen csodáját. Használd a könyvben található energetikai gyakorlatokat, meditációkat, megerõsítéseket, technikákat és tanácsokat, melyek segítenek tudatosságod felemelésében a dimenzióváltásig hátralévõ néhány évben.

Régi ára: 2 790 Ft (Megtakarítás 1 290 Ft!) Ár: 1 500 Ft

darabszám:

2005 - LHP Portálcsoport - Minden jog fenntartva
0.017 s