EZO PLAZA

Mandala veda könyvek alkategria

A Mandala veda könyveit mutatjuk itt be.

A kategria termkei 1-10-ig, sszesen 30 db.

2012- VAN VÁLASZTÁSOD! ARKANGYALI ÚTMUTATÁS ÉS - GYAKORLATOK A KVANTUMUGRÁSRA -
A 2012-es év gyorsan közeleg és ezzel együtt jár a tudatban történõ kvantumugrás lehetõsége is. Mi lenne akkor, ha megengednéd magadnak annak elismerését, hogy egy isteni galaktikus küldetésben veszel részt? Mi van akkor, ha ez az utazás eonok óta megkezdõdött, évezredeken keresztül bontakozott ki és most eljött az ideje, hogy hiperszonikus sebességre kapcsoljon?

Azért osztjuk meg veled ezt az információt, mert a titkok ideje lejárt. Készen állsz arra, hogy teljes mértékben felébredj az álomból? Készen állsz vagy sem, de ébredezel! Valójában ezért olvasod most ezt a könyvet is!

Mi történik a kapcsolatainkkal az energetikai újrahangolódás univerzális áramlatában?

Valóban elengedték az összes eddigi karmánkat? Honnan tudhatjuk, hogy a megfelelõ ösvényt választottuk? Hogyan éljünk a szívünkbõl? Hogyan oldjuk meg a félelem-harag körforgását, mely végsõ soron a gyûlölethez vezet, és eltávolít isteni lényegünktõl?

A korábbi évszázadoktól különbözõen, a bolygó rezgésszintje most energetikai támogatást biztosít ahhoz, hogy felismerjük saját lényünk örökkévaló igazságát és ismét összekapcsolódjunk lelkünk tudásával.

Élvezd a könyvön keresztül megnyilvánuló arkangyali kommunikáció közvetlen csodáját. Használd a könyvben található energetikai gyakorlatokat, meditációkat, megerõsítéseket, technikákat és tanácsokat, melyek segítenek szívbõl megérteni, átélni a felemelkedéshez vezetõ ösvény lépéseit energiamezõd megnyitásán keresztül.

Üdvözlégy a galaktikus Öröm idejében, amikor az Utazók hazatérnek!

r: 2 651 Ft

darabszm:
A FÉNY KÍGYÓJA 2012 UTÁN
Drunvalo Melchizedek, Az Élet virágának õsi titka szerzõje új könyvében hihetetlen föld körüli utazásra invitál, melynek során feltárja a Fény Korába vezetõ csodálatos eseményeket. Drunvalo útja, mely a Föld Kundalinijének mozgását követi, egyesíti magában Don Juan tanításait, A Gyûrûk Ura mágikus világát és Indiana Jones kalandjait.

r: 2 651 Ft

darabszm:
A SZÍVCSAKRA MEGNYITÁSA - KAPCSOLATAINK ÚJ DIMENZIÓBA EMELÉSE ÉS KITELJESEDÉSE
Egy életen belül több lélektárssal is találkozhatunk. A szeretet mágneses vonzódás, egymás felé von, és úgy egyesít bennünket egy másik lénnyel, hogy teljesnek érezzük magunkat. Ha célod mélyebben megérteni jelenlegi és jövõbeli kapcsolataidat, akkor a szívcsakra megnyitása segíthet meggyógyítani mind magadat, mind a megterhelõ, válságos összefonódásokat életed minden területén. Megtanít arra, hogyan válassz olyan társakat, akik mellett a belsõ békesség állapotában élhetsz és az lehetsz, aki valójában vagy. A szívcsakra megnyitása által láthatunk a szívünkkel és az univerzummal harmóniában járhatjuk utunkat megtöltekezve életerõvel.

r: 2 651 Ft

darabszm:
ÁTKELÉS A HATÁRON - KRYON TANÍTÁSA VI.
Napjainkban a spirituális feladat nagymértékben megváltozik. A fölkészülési idõ immár véget ért, mostantól a bolygó rezgés­szintjének tudatos emelése a feladat. Egy fénymunkás a feladat végzése során a saját maga teremtette leckéken dolgozza ke­resztül magát a valós földi tér-idõben.
Kryon tanítása szerint, az emberi dualitás ahhoz a lét-lénye­günkhöz tartozik, melyet a bolygóra érkezéshez választottunk, és amely alacsonyabb rezgésszintû belsõ angyalunknál. A dua­litás úgy lett megtervezve, hogy tompítsa a bennünk lévõ lelki-szellemi erõket. Ez a részünk a hitetlen Tamás, aki kételkedve fogad minden spirituális dolgot. A Föld bolygó mágneses hálója tartja fenn világ korszakok óta a dualitás szintjét változatlan és kiegyensúlyozott szinten.


r: 2 651 Ft

darabszm:
AZ ATLANTISZI THOTH SMARAGDTÁBLÁI
Ezen õsi szöveg roppant jelentõségû forrása a tudásnak. A transzcendentális tudatosság el­térõ szintjein íródott, nagyszerû lehetõség, pótolhatatlan segítség azok számára, akik az igaz, szeretettel, odaadással telített élet gyönyörû misztériumai után kutatnak. A Föld csak látszólag anyagi fogalom, mindenki olyan tér-idõ keretek között él, amilyen a tudati megvalósítása. A Smaragd Táblák írója Thoth, Atlantisz egykori papkirálya, aki az elsõ egyiptomi kolóniát alapította, az anyaország alámerülése után, éppen az atlantiszi ókor lelki mûveltségének át­mentése érdekében.

r: 2 366 Ft

darabszm:
AZ EMBERI LÉLEK ALKÍMIÁJA - KRYON TANÍTÁSA III.
Útmutató egy új emberré váláshoz...
Valamennyien közülünk, akik az õsi idõk részesei voltak, lé­nyük legmélyén õrzik az emlékét és félelmét az akkori világ pusztulásának, valamennyi felismerésével és döbbenetével együtt.
Lemuria és Atlantisz félelemcsíráit hordozzuk, az egykori isme­rõs érzéseket a jelenben újraélve. A karma most azonban nem feloldhatatlan félelmet, hanem bensõ tudatosodással megoldható feladatot jelent.
A lelki-szellemi kultúra sajátos vonása, hogy nem szólhat egyszerre mindenkihez, nem lehet érthetõ, csak egy bizonyos megvalósítást már elért emberi lény számára. Úgy tûnik olyan korszak küszöbén állunk, amiben az információ sokkal tisztábbá és érthetõbbé válik. A múltban az ismeretek hatalmas része alapult fiktív feltevéseken és tévedésen, a jelenben azonban van lehetõség azok hiteles kiigazítására. Korunk új esélyeket kínál az emberiség számára, hogy az elmúlt két évezred után végre a tanítás lényegét bensejében megvalósítva, újjászülethessen a szeretet egy magasabb szintjén. Ezen bensõ kibontakozás üteme nagymértékben függ a Krisztus-háló Földre bocsátott sugárzásától. Ez a sugárzó energiamezõ Jézus könyörületébõl és minket felemelni vágyó szándékából keletkezett a Föld körül. Az átalakulás folyamatában, az emberiségnek nehézségekkel kell számolnia, mert meg kell tanulnia, hogy ne csupán az ideiglenes, fizikai testével azonosítsa magát. Mindannyian túl fogunk jutni rajta, mert éppen ennek megértése e nehéz korszak spirituális ajándéka. Kryon harmadik kötete üzenet arról, hogy a Legfelsõbb Lélek sohasem hagy magunkra.

r: 2 366 Ft

darabszm:
AZ ÖREGEDÉS MÛVÉSZETE
Manapság nem könnyû öregnek lenni, sem megöregedni. Fiatalos és fogyasztás-orientált társadalmunkban az öregedés a testi-lelki szenvedések kifogyhatatlan forrása, ezért a legtöbben harcba szállnak az elkerülhetetlennel, és különféle módokon próbálnak fiatalok maradni. A nyugati kultúrákban, ahol az információt többre értékelik, mint a bölcsességet, az öregember ósdivá válik, mint a tegnapi komputer. Ezzel együtt ugyanakkor az igazi kincset is sutba dobjuk: a bölcsességet, amely az emberi élet azon kevés dolgai közé tartozik, amelyek a korral nem csökkennek, éppen ellenkezõleg: gyarapodnak.

r: 2 651 Ft

darabszm:
BELSÕ NAP CD MELLÉKLETTEL
Csongrádi Kata - számos népszerû musical írója ésfõszereplõje, olyan sikerkönyvek szerzõje, mint a Ne addfel!, Millió rózsaszál - Szeress úgy, mint a Nap!- évek óta adja át a Belsõ Nap elméletét és gyakorlatát, amely azóta rengeteg ember életét változtatta meg. Az izgalmas kisregény a maják földjére kalauzolva tárja fel a Nap-tudás õsi ereáetét, a meditációs CD- melléklet pedig a rendkívül hatásos meditációs tech- nikát tartalmazza az írónõ tolmácsolásában. „Most, amikor szinte belebetegszünk mindennapi félelmeinkbe, bizonytalanságunkba, negatív érzelmeinkbe, égetõen nagy szükségünk van egy biztos pont- ra, amiben megkapaszkodhatunk. Kívül keressük a har- mónia, a boldogság, a testi-lelki egészség titkát, pedig a titok a bennünk lévõ Belsõ Nap! Nem kell mást ten- nünk, mint felismerni, tudatosítani, felerõsíteni és tovább sugározni a mindannyiunk szívében ott rejlõ Isteni Szikrát, amit a Földre születésünkkor kaptunk az Egiektõl!" (Csongrádi Kata) Nem csoda, hogy közös elmélyüléssel egybe- kötött népszerû közönségtalálkozók után sokan szeretnék „hazavinni" az élõben elhangzott meditá- ciókat. Ennek a kívánságnak tesz eleget a jelen kiadás hiszen ez a mû közkívánatra született!

r: 2 841 Ft

darabszm:
BÚZAFÛ - ÉLÕ ÉTELEK
Van egy keleti mondás, mely szerint: "néha a legegyszerûbb dolgok tûnnek a legnehezebbnek". Így van ez az egészség alapjául szolgáló táplálkozás kérdéskörével is. Azonban a mai kor zavaros körülményei közt is csodálatos eredmények alappillére, a fiatalos életerõ és természetes egészség szerény hordozója, a búza. Nyelvünk életnek nevezi civilizációnk e nélkülözhetetlen növényét. De ki ismeri ma már a letûnt évezredek titkát, az õsi Egyiptom, a jógikus India, Sumer és az esszénusok bölcsességét, mely szerint a búza egyetemes hordozója az életnek? E könyvbõl tényleges, gyakorlati tudáshoz jutunk egészségünk fenntartásához, helyreállításához, gyógyszerek és mesterséges vegyi anyagok nélkül. Kötetünk egészséget és harmóniát kínál minden olvasójának, egyszerûen és olcsón, hiszen néha a kevesebb a több.

Rgi ra: 2 290 Ft (Megtakarts 114 Ft!) r: 2 176 Ft

darabszm:
CSÍRAÉTELEK
Itt az ideje, hogy a csírákba beleszeressünk! Az egészség fenntartásának egyik legjobb módszere és legmagasabb szintje az élõ ételek, fõként a csírák fogyasztása. A csírák termesztése egyszerû és olcsó, ám a legfontosabb érv, ami a csírák mellett szól, hogy rengeteg tápanyagot és energiát raktároznak, "rákellenes" vitaminok képzõdésében pedig soha semmi nem múlhatja felül õket. Egy egyedülállóan hasznos és szórakoztató könyv, a csíratermesztés egyik felfedezõjétõl, a világhírû Viktoras Kulvinskastól!

Rgi ra: 1 990 Ft (Megtakarts 99 Ft!) r: 1 891 Ft

darabszm:

Kvetkez oldal Utols oldal


2005 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.044 s